An effective medicine for diabetes that many consider a “miracle” for weight loss

An effective medicine for diabetes that many consider a “miracle” for weight loss

Els pacients amb diabetis tipus 2, una malaltia en alça que s’estima patixen més de 5,3 milions d’espanyols, porten mesos amb problemes per a trobar un dels fàrmacs més receptats per a tractar esta malaltia, que a nivell global afecta a 422 milions de persones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *