What microscopic metastatic disease can cause cancer relapse?

What microscopic metastatic disease can cause cancer relapse?

Les estimacions dels experts en oncologia assenyalen que durant enguany 2024 quasi 300.000 persones desenvoluparan algun tipus de càncer a Espanya. Tumors que si són diagnosticats a temps poden ser tractats de forma precoç i millorar el pronòstic del pacient que els patix. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *