If you abuse salt, you may have a 40% risk of developing this cancer, which is a fatal disease

If you abuse salt, you may have a 40% risk of developing this cancer, which is a fatal disease

Segons les dades de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), els espanyols consumim de mitjana 9,8 grams de sal aldia , la qual cosa suposa una xifra “molt superior” a la qual recomanen els especialistes per a evitar problemes de salut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *