This is how they cause serious infections and become resistant to antibiotics

This is how they cause serious infections and become resistant to antibiotics

Hem sentit parlar molt de la resistència que estan contraient els bacteris a l’actuació dels antibiòtics a causa de l’abús i mal ús d’estos fàrmacs. Però, deixant un costat esta qüestió, la veritat és que hi ha un tipus de bacteris que, curiosament, són resistents a alguns antibiòtics de forma natural: Són els bacteris gramnegativas. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *