The super fruit you should eat to reduce it is good for the heart

The super fruit you should eat to reduce it is good for the heart

Has sentit parlar alguna vegada de la gota? És una malaltia que afecta les articulacions que fa uns segles perseguia els homes de poder. Papes, reis i certs membres d’estaments privilegiats patien les conseqüències d’esta malaltia arran del seu consum de carn roja, els productes que solament es podien permetre els adinerats. Solament els més rics es permetien el luxe de consumir en excés este tipus d’aliment i que acabava passant factura a la salut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *