The perfect breakfast to completely eliminate LDL and sugar

The perfect breakfast to completely eliminate LDL and sugar

El colesterol alt és un problema de salut comuna que pot tindre greus conseqüències per al nostre cos si no es tracta adequadament. Es tracta d’una substància grassa que es produïx en el fetge i es troba en certs aliments. El nostre cos necessita colesterol per a produir hormones i mantindre les cèl·lules saludables, però quan tenim massa en la sang, pot acumular-se en les parets de les nostres artèries i causar problemes de salut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *