Medical advances in pregnancy monitoring and diagnostic tests

Medical advances in pregnancy monitoring and diagnostic tests

El control gestacional o prenatal és el seguiment mèdic que es fa durant tot l’embaràs amb l’objectiu de previndre malalties o diagnosticar-les de forma precoç. Es protegix així la salut tant del fetus com de la mare, i s’aconseguix una normal evolució de l’embaràs. A dia de hui, els ginecòlegs compten amb avanços en este àmbit, com els estudis genètics i el control ecográfico recolzat en intel·ligència artificial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *