“It's the strongest pain I've ever felt.”

“It's the strongest pain I've ever felt.”

La cefalea en penjolls, també coneguda com a “cefalea d’Horton”, és un tipus de mal de cap extremadament dolorós que es caracteritza per produir episodis recurrents de dolor molt intens, generalment al voltant d’l’ull i la pols. D’ací, que molts denominen a esta cefalea com la d’el “suïcidi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *