Are supplements like collagen effective?

Are supplements like collagen effective?

El col·làgen constituïx la principal proteïna en el cos humà. És molt abundant en os, pell i gots sanguinis. El que fa el col·làgen en la pell és donar suport a les cèl·lules. I és essencial per a proporcionar fermesa i volum a la pell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *