What it is and what are the symptoms of this disease associated with aging and a sedentary lifestyle

What it is and what are the symptoms of this disease associated with aging and a sedentary lifestyle

La sarcopenia és un trastorn musculoesquelético generalitzat i progressiu que es caracteritza per la pèrdua de massa i funció muscular, juntament amb una disminució de l’acompliment físic. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *