What is it and what are the symptoms of bile duct cancer, and is it spreading more every day?

What is it and what are the symptoms of bile duct cancer, and is it spreading more every day?

El colangiocarcinoma és un càncer que apareix i afecta a les vies biliars. És un tumor molt agressiu i que, desafortunadament, sol detectar-se quan la malaltia està molt avançada. El tercer dijous del mes de febrer se celebra el Dia Mundial del Colangiocarcinoma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *