They’re launching a free at-home HIV self-test that gives results in 20 minutes.

They’re launching a free at-home HIV self-test that gives results in 20 minutes.

Un 48,6% dels nous diagnòstics de VIH a Espanya el 2023 van ser tardans i un 7,5% de les persones amb la malaltia no sap que té aquesta infecció. El Ministeri de Sanitat i Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH i sida, han engegat un nou servei d’autodiagnòstic gratuït de VIH a domicili. L’objectiu és facilitar l’accés a la detecció del VIH, permetent a qualsevol persona fer-se un test, de manera confidencial, en el lloc i el moment que prefereixi. El procés per obtenir-lo és fàcil i senzill, assenyala Sanitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *