So surgery can resolve the symptoms of GERD

So surgery can resolve the symptoms of GERD

A pesar que siga una situació que algunes persones han arribat a considerar com alguna cosa corrent, la cremor després dels menjars no és normal i pot ser un símptoma de reflux àcid. Si s’experimenta cremor de manera freqüent o intensa, abans d’automedicar-se és recomanable consultar amb un especialista per a obtindre un diagnòstic adequat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *