More than half of people over the age of 50 will develop shingles and these are the serious consequences

More than half of people over the age of 50 will develop shingles and these are the serious consequences

Tindre la varicel·la significa no tornar a tindre-la mai més. El que molts no saben és que el virus que la provoca, varicel·la-zóster, no desapareix del nostre cos, sinó que queda dins dormit, latent, i que en qualsevol moment pot tornar a infectar en forma d’herpes zóster, popularment conegut com culebrilla. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *