Have you been sedentary or physically inactive? What is more at risk?

Have you been sedentary or physically inactive?  What is more at risk?

La comunitat mèdica i científica està completament d’acord en què un dels grans mals de la societat actual és el sedentarisme. Està considerat com un factor de risc per a desenvolupar moltes malalties, com l’obesitat , problemes cardíacs, problemes mentals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *