Essential nutrients decline due to carbon dioxide emissions

Essential nutrients decline due to carbon dioxide emissions

El CO2 que emetem a l’atmosfera no solament està calfant el planeta, sinó que també està disminuint a un ritme alarmant els nutrients que tenen els aliments. Ja en 2004, un equip de científics de la Universitat de Texas (EUA) va descobrir un fet inquietant: 43 aliments, en la seua majoria verdures, van experimentar una notable disminució de nutrients entre mediats i finals del segle XX, és a dir, amb prou faenes 50 anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *