Do you need to take anticoagulants like Centrum? do not forget this

Do you need to take anticoagulants like Centrum?  do not forget this

Al voltant d’1 milió de persones a Espanya prenen anticoagulants. Parlem d’uns medicaments, prescrits baix tractament mèdic, que eviten o retarden el temps de coagulació de la sang, fent-la més líquida, per a previndre la formació de coàguls i la seua circulació pel torrent sanguini. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *