Do you have savings? This is how you can make your money profitable

Do you have savings?  This is how you can make your money profitable

Ha passat la pandèmia econòmica i el que ha vingut després ha sigut, si més no, confús i frustrant: va arribar la inflació i va arrasar, ensenyant-li què era a eixa generació que no la coneixia. Fins i tot el Govern dels Estats Units va haver d’intervendre en un parell de bancs per a garantir els depòsits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *