A painful disease that can affect almost the entire body

A painful disease that can affect almost the entire body

Acabem de celebrar el Dia Mundial de la malaltia de Behçet (20 de maig) que s’inclou dins de les malalties reumáticas autoinmunes sistémicas (ERES) caracteritzades per la inflamació dels gots sanguinis (vasculitis) per causes desconegudes, i que pot afectar a quasi qualsevol part de l’organisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *