This is the doctors’ prescription to avoid cardiovascular accidents

This is the doctors’ prescription to avoid cardiovascular accidents

Seguir una dieta saludable a voltes resulta complicat si els ingressos econòmics són baixos. I és que en els últims anys s’ha produït un increment de preus d’algun dels aliments bàsics de la dieta mediterrània, entre ells l’oli d’oliva. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *