Playing video games can seriously affect our ears and cause hearing loss

Playing video games can seriously affect our ears and cause hearing loss

Dins del món dels dispositius mòbils destaquen les consoles de videojocs. Un entreteniment que fa les delícies tant de xiquets com de majors. Però com amb tot, abusar d’ells pot comportar problemes per a la salut.

See also  Essential for treating cancer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *