How Global Warming and Some Pollutants Affect Mental Health

How Global Warming and Some Pollutants Affect Mental Health

A dia de hui són ben coneguts els greus efectes que el canvi climàtic i la contaminació tenen en la salut física de les persones. Augment de les malalties cardiorrespiratòries o càncer, són algunes de les més conegudes. Però poc sap la població sobre la incidència que estos canvis tenen en la salut mental

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *