“Penis size does not matter for good sex”

“Penis size does not matter for good sex”

En les consultes d’urologia cada vegada es veuen a més jóvens amb seriosos problemes sexuals basats, sobretot, en les falses expectatives que tenen sobre el seu penis. Molts d’ells busquen en Internet la solució als seus problemes i uns altres ni tan sols es plantegen consultar a un expert perquè la vergonya els supera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *